De Finse vereniging in België

Suomi-Klubi v.z.w., de Finse vereniging in België, is een vereniging zonder winstoogmerk, met als doelstellingen het inrichten en bevorderen van kontakten tussen Finnen die in België wonen, het bieden van ondersteuning wanneer Finnen zich hier vestigen en het onderhouden van een band met de Finse cultuur en levenswijze.

Suomi-Klubi v.z.w. organiseert evenementen, schept middelen en mogelijkheden voor haar leden om gezamenlijk hobbies en interessegebieden te delen en verschaft daarnaast actuele informatie over voor Finnen relevante onderwerpen. De vereniging behartigt de belangen, problemen en wensen van haar leden door deze aan te dragen bij de Finse overheden via het ‘Finse Expat Parlement’. Dit Parlement is een wereldwijd samenwerkingsverband voor alle Finse emigranten. Suomi-Klubi v.z.w. heeft een nauwe samenwerking met ander Finse en Scandinavische verenigingen alsmede met de vertegenwoordigers van de Finse overheid en Finse bedrijven in België.

De activiteiten van de Suomi-Klubi v.z.w. worden gefinancierd vanuit de lidmaatschapsgelden, advertentie inkomsten en met hulp van sponsors. De vereniging is opgericht onder Belgisch recht.

Het lidmaatschapsgeld wordt berekend per gezin (inclusief partner en kinderen) of per bedrijf (dat een vertegenwoordiger mag benoemen). 

Het bestuur van de Suomi-Klubi v.z.w.

De algemene ledenvergadering die elk jaar in maart wordt gehouden heeft het hoogste gezag in Suomi-Klubi v.z.w. Elk lid van de vereniging heeft recht op deelname aan de deze vergadering en de betaling van elke ledenbijdrage geeft het recht op een stem in de vergadering.

De dagelijkse gang van zaken in de Suomi-Klubi v.z.w. is in handen van het bestuur. De bestuursleden worden gekozen door de algemene ledenvergadering voor een zittingsperiode van 2 jaar. De contact informatie voor de bestuursleden is te vinden op de Finse versie van deze web site: Klubin johtokunta.

Samenwerking en belangenbehartiging

Sinds de oprichting van Suomi-Klubi in 1979 heeft de vereniging zich toegelegd op nauwe samenwerking met verschillende belangengroepen. Met name zijn dit de Finse Ambassade in Brussel, de permanente vertegenwoordiging van Finland naar de EU, het Fins Cultureel Instituut voor de Benelux, de Vereniging België-Finland, het Economisch Comite, de Finland Sociëteit tezamen met het Finse Expat Parlement, Cercle Nordique, Över gräserna en vergelijkbare organisaties in België. Daarnaast onderhoudt de vereniging goede contacten met Finse bedrijven die de activiteiten van Suomi-Klubi v.z.w. steunden en steunen.

De vereniging poogt de belangen van haar leden te behartigen door ondermeer deel te nemen aan de activiteiten van het Finse Expat Parlement en door het verwerven van kortingen voor de leden. De vereniging is lid van de Finland Sociëteit, die informatie verschaft over diensten aan geëxpatrieerde Finnen.

Evenementen, cultuur, sport en clubs

Inmiddels een traditie in de Suomi-Klubi is het vieren van de typisch Finse feestdagen in België. In Februari is er een schaatsevenement om Karnaval te vieren, op de vooravond van de 1ste Mei, de Dag van de Arbeid en het jaarfeest van universiteitsstudenten, krijgt Manneke Pis de witte studentenmuts opgezet, een muts die elke middelbare scholier in Finland heeft na het eindexamen van een algemene middelbare schoolopleiding. De vereniging viert de Finse Moederdag en Vaderdag, de Finse Onafhankelijkheidsdag op 6 December en organiseert een Kerstfeest voor kinderen en hun families. 

Het koesteren van de Finse cultuur en het kennismaken met de Belgische cultuur vormen de kern van de vereniging. Hiertoe organiseert de Suomi-Klubi activiteiten zoals het bezoek van tentoonstellingen en musea, concerten en voordrachten.

Suomi-Klubi heeft zijn eigen activiteiten clubs die worden ondersteund zowel door informatie te verschaffen over deze activiteiten alsook door het geven van directe financiële ondersteuning. 

Sommige van bovenvermelde clubs zijn een onderdeel van Suomi-Klubi v.z.w. en andere clubs zijn zelfstandig maar worden ondersteund door de vereniging vooral door informatieverschaffing over hun activiteiten. Nieuwe clubs enthousiaste leiders opstaan, met nieuwe idéén die zij wilen uitwerken.

Alle club activiteiten zijn gebaseerd op vrijwilligerswerk en op ondersteuning door sponsors. Iedereen is welkom om aan onze club en haar activiteiten deel te nemen.

Aarzel dan niet om contact op te nemen met de President van Suomi-Klubi of andere leden van het bestuur voor nieuwe activiteiten en suggesties. Uw idéé en uw suggestie, samen met uw intresse en energie om er iets van te maken is welkom!