Klubin johtokunta

Suomi-Klubin toiminnan suurista linjauksista päätetään yhdistyksen vuosikokouksessa kerran vuodessa. Kokousten välillä klubin toimintaa pyörittää johtokunta, joka muun muassa hoitaa klubin tiedottamistehtäviä, koordinoi kerhotoimintaa, järjestää tapahtumia ja retkiä, ylläpitää jäsenrekisteriä ja huolehtii klubin talousasioista.

Kukin johtokunnan jäsen valitaan yhdistyksen kokouksessa kahden vuoden toimikaudeksi. Toimikauden päätyttyä jäsen on mahdollista valita uudelleen. Johtokunta kokoontuu yleensä 1-2 kuukauden välein ja tarvittaessa useamminkin.

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain maaliskuussa. Jokaisella klubin jäsentaloudella on kokouksessa äänioikeus. Yksi jäsenmaksu vastaa yhtä ääntä.

Klubi tarvitsee jatkuvasti lisää vapaaehtoisia ylläpitämään klubin toimintaa. Jos olet kiinnostunut osallistumaan johtokunnan tehtäviin tai olemaan muutoin mukana klubin pyörittämisessä, ota yhteyttä Suomi-Klubin puheenjohtajaan.

Suomi-Klubin johtokunta kaudella 2024-2025

Johtokunnan tavoitat sähköpostiosoitteesta belgiansuomiklubi(at)gmail.com

PuheenjohtajaPiia Lännenpää
VarapuheenjohtajaMatti Jokipii
SihteeriKatariina Björkroth
RahastonhoitajaSusanna Kallio
Jäsen- ja laskutusvastaavaAino Röyskö
TiedotusvastaavaKatariina Sura
SomevastaavaElla Oksala
Juhla- ja kulttuurivastaavaMarie Sandberg-Chibani
JuhlavastaavaJohanna Rounio
KirjanpitäjäAnnika Härkönen

Johtokunnan tehtävät

Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja
Suomi-Klubin puheenjohtaja koordinoi yhdistyksen toimintaa ja vastaa toiminnan suunnittelusta yhdessä varapuheenjohtajan kanssa. Hän suunnittelee johtokunnan kokoukset ja toimii niiden puheenjohtajana. Yhdessä mainosvastaavan kanssa puheenjohtaja vastaa mainostilan myynnistä ja sponsoreiden hankinnasta. Puheenjohtaja edustaa Suomi-Klubia eri tilaisuuksissa ja hoitaa yhteydet viranomaisiin, järjestöihin, muihin yhdistyksiin sekä yrityksiin.

Varapuheenjohtaja vastaa Suomi-Klubin toiminnan suunnittelusta yhdessä puheenjohtajan kanssa sekä osallistuu tarpeen mukaan muihin puheenjohtajan toimialaan kuuluvien tehtävien hoitamiseen.

Rahastonhoitaja ja kirjanpitäjä
Rahastonhoitaja ja kirjanpitäjä vastaavat Suomi-Klubin tulo- ja kustannusseurannasta, budjetin tekemisestä sekä yhdistyksen kirjanpidosta ja tilinpäätöksen tekemisestä Belgian lainsäädännön mukaisesti.

Sihteeri, jäsenvastaava ja laskutusvastaava 
Sihteeri vastaa Suomi-Klubin johtokunnan kokousten pöytäkirjojen kirjoittamisesta sekä pöytäkirjojen, esityslistojen ja muiden kokousasiakirjojen kopioinnista ja postittamisesta sekä kokoustilojen varaamisesta. Hän hoitaa yhdistyksen kirjeenvaihtoa.

Jäsenvastaava vastaa Suomi-Klubin jäsentietojen ylläpidosta. Hän ottaa vastaan jäsenilmoittautumiset ja toimittaa uusille jäsenille Tervetuloa-paketin. Hän vastaa jäsenmaksujen seurannasta ja perinnästä yhdessä rahastonhoitajan kanssa. 

Laskutusvastaava hoitaa Suomi-Klubin laskutuksen yhteistyössä mainosvastaavan ja rahastonhoitajan kanssa.

Kulttuurivastaava
Kulttuurivastaava suunnittelee ja koordinoi Suomi-Klubin kulttuuritoimintaa. Hän osallistuu myös Suomi-Klubin tiedotukseen yhdessä tiedotusvastaavan kanssa. Hän pitää yhteyttä muihin pohjoismaisiin yhteisöihin. Oleellinen osa kulttuurivastaavan toimenkuvaa on järjestää vierailuja erilaisiin tapahtumiin (museot, konsertit, näyttelyt, ym.) ja retkiä mielenkiintoisiin kohteisiin. Kulttuurivastaavalle voi lähettää vinkkejä ja ideoita matkailun ja kulttuurin aihepiireistä.

Juhlavastaavat
Juhlavastaavat hoitavat Suomi-Klubin perinteisten juhlien, kuten Manneken Pisin lakituksen ja puurojuhlan järjestelyt. Muitakin mukavia juhlahetkiä arjen lomaan voidaan toteuttaa sitä mukaa kuin uusia ehdotuksia ja talkooinnostusta löytyy. Toivomme palautetta ja ideoita!

Tiedotusvastaava
Tiedotusvastaava koordinoi Suomi-Klubin tiedotusta. Hän pitää yllä Suomi-Klubin verkkosivuja ja Facebook-sivua. Näissä kanavissa hän tiedottaa sekä Suomi-Klubin että koko Belgian merkittävistä kulttuuritapahtumista ja suomalaistaiteilijoiden vierailuista.  

Mainosvastaava
Mainosvastaava vastaa ilmoitusten hankinnasta Suomi-Klubin internetsivuille ja hoitaa niihin liittyvät sopimukset, kirjeenvaihdon, tiedottamisen sekä toimittaa mainoksia koskevat laskutustiedot laskuttajalle.

www-vastaava
www-vastaava vastaa yhdessä tiedotusvastaavan kanssa Suomi-Klubin internetsivujen ylläpidosta ja antaa tarvittaessa teknistä tukea johtokunnan tietotekniikkaongelmien ratkaisemiseksi.