Den finländska föreningen i Belgien

Den finländska föreningen i Belgien, Suomi-Klubi a.s.b.l, som grundades år 1979 är en ideell förening vars mål är att befrämja kontakterna mellan finländare bosatta i Belgien, att underlätta deras anpassning och att uppehålla de finländska traditionerna och den finländska kulturen.

Suomi-Klubi anordnar olika evenemang och gör det möjligt för medlemmarna att utöva sina hobbyverksamheter tillsammans med andra finländare. Föreningen sprider aktuell information om frågor som är av intresse för medlemmarna.

Ifall att problem eller behov uppstår, så framför Suomi-Klubi dessa till de finländska myndigheterna genom Utlandsfinländarparlamentet, ett forum för finländare runtom i världen. Föreningen samarbetar intensivt med andra finländska och nordiska föreningar, samt med finländska företag och myndigheter som finns representerade i Bryssel. Suomi-Klubi är medlem i Finland-Samfundet vars uppgift är att informera om tjänster som erbjuds finländare bosatta utomlands.

Föreningens aktiviteter finansieras av medlemsavgifter, annonsering och sponsring. Föreningen är registrerad som en ideell förening enligt belgisk lag. Alla personer som arbetar för Suomi-Klubi gör det utan ersättning.

Administration

Föreningens högsta myndighet är Generalförsamlingen som hålls en gång om året, i mars. Alla medlemmar får delta, och en betald medlemsavgift ger rätt till en röst i Generalförsamlingen.

Styrelsen sköter det dagliga arbetet i föreningen. Varje styrelsemedlem väljs av Generalförsamlingen för en tvåårsperiod. Styrelseledamöternas namn och kontaktuppgifter finns i den finska versionen av föreningens Internet-sidor: Klubin johtokunta.

Aktiviteter

Den viktigaste aspekten under föreningens  verksamhet har varit att vårda den finländska kulturen bland finländare bosatta i Belgien, och att få dem att lära känna den belgiska kulturen.

Ett av föreningens mål har varit att fira traditionella, finländska fester. Självständighetsdagen den 6 december är en mycket viktig dag för finländare, kanske ännu viktigare för dem som bor utanför landets gränser. Suomi-Klubi har anordnat baler, cocktailmottagningar och konserter med finländsk musik i samband med självständighetsdagen.

I december firar alla finländska barn i Bryssel ’Lilla-jul’ och träffar julgubben som kommer från Korvatunturi i Lappland. På julfesten sjunger barnen julsånger, spelar teater och äter risgrynsgröt.

På valborgsmässoafton får statyn Havis Amanda i Helsingfors sin studentmössa, och i Bryssel är det Manneken Pis som får sin, omgiven av ett hundratal finländare som tar emot våren med ballonger och champagne.

På midsommarafton tar finländarna sina picknickkorgar och åker ut till någon av Bryssels parker och äter, leker och sjunger.

Suomi-Klubi organiserar besök på museer, konstutställningar och konserter, gör guidade sightseeingturer i Belgien, tema resor till grannländerna samt arrangerar föredrag och olika kurser.

Finländarna är idrottsfantaster och föreningen kan bjuda på idrottsaktiviteter som fotboll. Föreningen har också flera egna klubbar. 

För ytterligare information om Suomi-Klubis aktiviteter, kontakta föreningens ordförande eller någon annan av styrelseledamöterna.